Dorrie Stoop Fonds

Dorrie Stoop

De Stichting Dorrie Stoop Fonds is door de belastingdienst erkend als  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift in principe aftrekbaar is van de belasting. Uw steun is van harte welkom op rekeningnummer NL85 ABNA 056.26.15.326 t.n.v. Stichting Dorrie Stoop Fonds te Enschede.


In het belang van transparantie en verantwoording vindt u hieronder alle ANBI informatie over het Dorrie Stoop Fonds op een rijtje.


Doelstelling

Het Dorrie Stoop Fonds bestaat sinds 1935 en richt zich volgens de statuten op ‘liefdadigheid in de ruimste zin des woords’. In de praktijk is dit uitgegroeid tot het steunen van muziekstudenten en jonge musici.


Hoofdlijnen beleidsplan

Het Dorrie Stoop Fonds geeft financiele steun aan getalenteerde muziek-studenten en jonge musici. Sinds 2010 werkt het fonds hiervoor samen met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het UAF draagt zorg voor besteding van het bedrag dat jaarlijks door het Dorrie Stoop Fonds ter beschikking wordt gesteld voor de opleiding van gevluchte muziekstudenten en pas afgestudeerde musici. Bij eventuele extra revenuen van het fonds beslist het bestuur of verdere schenkingen gedaan kunnen worden ten behoeve van muziekstudenten en jonge musici, via het UAF dan wel andere organisaties, zoals de Stichting Eigen Muziekinstrument. Verder werkt het Dorrie Stoop Fonds samen met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), dat een Matthias Albanus viool van het Dorrie Stoop Fonds beheert.


Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van het Dorrie Stoop Fonds bestaat  momenteel uit vier achternichten en een achter-achternicht van Dorrie Stoop: Michaja Langelaan (voorzitter), Feyna Hartman (secretaris), Christien Ettema (penningmeester), Angelique Everts en Lucie Duynstee. Alleen de penningmeester ontvangt een jaarlijkse tegemoetkoming voor bestede tijd en onkosten (500 euro). 


Inkomsten en bestedingen

Het Dorrie Stoop Fonds is een vermogensfonds dat de opbrengsten van het vermogen (rente en dividend) besteedt ten behoeve van de doelstelling, het ondersteunen van muziekstudenten en jonge musici. Sinds 2010 loopt dit vrijwel geheel via het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het Dorrie Stoop Fonds doet niet actief aan fondsenwerving; donaties aan het Dorrie Stoop Fonds zijn voornamelijk afkomstig van familieleden van Dorrie Stoop. 


Verslag van uitgeoefende activiteiten 2019

In 2019 heeft het Dorrie Stoop Fonds uit de inkomsten van het vermogen in totaal 17.500 euro aan het UAF geschonken. Het UAF heeft hiermee gevluchte muziekstudenten in staat gesteld een opleiding en/of master-classes te volgen. Over deze bestedingen heeft het UAF verantwoording afgelegd aan het Dorrie Stoop Fonds. Daarnaast heeft het Dorrie Stoop Fonds 1.000 euro bijgedragen aan het Grachtenfestival Conservatorium Concours.

 

Resultatenrekening 2019

  • Baten1 (dividend, rente, donaties): 28.710 euro
  • Lasten2 (uitkeringen, bankkosten, administratiekosten): 20.812 euro
  • Bedrijfsresultaat: +/+ 7.898 euro
  • Koersresultaat effecten3: +/+ 43.641 euro
  • Netto resultaat3: +/+ 51.539 euro

 

  1. Baten: Vaste inkomsten uit het belegde vermogen (20.960 euro) en incidentele inkomsten in de vorm van donaties (totaal 7.750 euro). Dit laatste bedrag is toegevoegd aan onze spaarrekening voor het steunen van musici bij de aanschaf van een muziekinstrument.            Opmerking juli 2020: bovengenoemde spaarrekening kan ook worden aangewend om onze schenkingen aan goede doelen te kunnen continueren in tijden van tegenvallende inkomsten als gevolg van de Coronacrisis.
  2. Lasten: De bestedingen aan goede doelen in 2019 bedroegen 18.500 euro (17.500 euro aan het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij het UAF en 1.000 euro aan het Grachtenfestival Conservatorium Concours)
  3. Koersresultaat: dit gunstige resultaat gaat in 2020 weer ruimschoots verloren door de Corona crisis. 


Wilt u het volledige jaarverslag inzien, neem dan contact met ons op.

 

(Voorgenomen) Bestedingen 2020

  • In januari 2020 heeft het Dorrie Stoop Fonds de jaarlijkse schenking van 15.000 euro aan het UAF voldaan. De opbrengst uit het vermogen van 2019 liet toe om het UAF in juni 2020 een additioneel bedrag van 2.500 euro te schenken. Daarnaast is het UAF eenmalig een bedrag van 2.565 euro geschonken voor de reparatie van muziekinstrumenten.
  • De totale (voorgenomen) bestedingen voor 2020 komen hiermee op 20.065 euro.

 


Verslag 2018

Verslag 2017

Verslag 2016

Verslag 2015

Verslag 2014