Dorrie Stoop

Stichting Dorrie Stoop Fonds

p/a M. Langelaan (voorzitter)

Brouwersgracht 49-3A

1015 GB Amsterdam

m.langelaan @ planet.nl

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34125069

 

Let op: Het is niet meer mogelijk om rechtstreeks een aanvraag voor subsidie te doen bij het Dorrie Stoop Fonds. De besteding van de gelden loopt tegenwoordig via het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij het UAF.

 

Donaties

Uw steun is van harte welkom op rekeningnummer NL85 ABNA 056.26.15.326 t.n.v. Stichting Dorrie Stoop Fonds te Enschede. Het Dorrie Stoop Fonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (zie ANBI info). Dit betekent dat uw gift in principe aftrekbaar is van de belasting.

 

 

 

Dorrie Stoop Fonds