Dorrie Stoop Fonds

Dorrie Stoop

De Stichting Dorrie Stoop Fonds is in 1935 opgericht ter nagedachtenis van de jong gestorven Dorrie Stoop (1895–1928). Volgens de oprichtingsakte is het fonds bedoeld voor ‘liefdadigheid in de ruimste zin des woords’. In  de praktijk heeft zich dit vertaald  tot het steunen van muziekstudenten en jonge musici. 


Sinds 2010 werkt het Dorrie Stoop Fonds nauw samen met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het UAF draagt zorg voor besteding van de jaarlijks vrijkomende gelden ten behoeve van vluchtelingstudenten die een muziekopleiding volgen. Het beheer van het kapitaal van het fonds blijft in handen van het bestuur van het Dorrie Stoop Fonds. Hierover kunt u meer lezen op onze ANBI pagina.


Om contact te houden met studenten die een donatie van het Dorrie Stoop Fonds hebben ontvangen, en hun de gelegenheid te bieden om podiumervaring op te doen, organiseert het bestuur zo mogelijk eens per jaar een concert. Zie hiervoor onze Agenda.


Let op: Het is niet meer mogelijk om rechtstreeks een aanvraag te doen bij het Dorrie Stoop Fonds. De besteding van de ingekomen gelden loopt   via het UAF. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.