Dorrie Stoop Fonds

Dorrie Stoop

Stichting Dorrie Stoop Fonds

p/a M. Langelaan (voorzitter)

Brouwersgracht  49-3A

1015 GB Amsterdam

m.langelaan  @ planet.nl


Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:  34125069


Let op: Het is niet meer mogelijk om rechtstreeks een aanvraag voor subsidie  te doen bij het Dorrie Stoop Fonds. De besteding van de  gelden loopt  tegenwoordig via het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij het  UAF.


Donaties

Uw steun is van harte welkom op rekeningnummer NL85 ABNA 056.26.15.326 t.n.v. Stichting Dorrie Stoop Fonds te Enschede. Het Dorrie Stoop Fonds is door de belastingdienst erkend als  Algemeen Nut Beogende Instelling (zie ANBI info). Dit betekent dat uw gift in principe aftrekbaar is van de belasting.